آدرس

تهران ، خیابان دکتر فاطمی . صندوق پستی 14155-4618

آدرس ایمیل

info@maxgroupint.com

تلفن

۰۲۱-۸۸۹۷۱۵۱۷

فکس

۰۲۱-۸۸۹۹۱۹۴۵