گروه کشاورزی:

آب و خاک از منابع مهم و ارزشمند طبيعت است. برنامه ريزي براي داشتن آب و  خاکي سالم لازمه بقاي انسان است. ازاین رو نظر به  توانمندی های کمپانی های طرف قرارداد با این شرکت در مراکز مطالعاتی و تحقیقات بین المللی  و چهل سال سابقه شرکت مکث بین الملل ، این شرکت آماده ارائه خدمات و مشاوره در خصوص دستگاه های  تحقیقاتی  و اندازه گیری  در تمامی حوزه های علوم کشاورزی و هیدرومتری به صورت تخصصی می باشد.

 

تجهیزات و خدمات :

 • سیستم های فیزیولوژی گیاهی شامل فتوسنتزمتر، مقاومت روزنه
 • دستگاه اندازه گیری کلروفیل متر و استرس متر های گیاه
 • سیستم های بررسی تنفس، تبادلات گازی و اکسیژن در گیاهان
 • رطوبت سنج: رطوبت سنج های فوق دقیق خاک، مصالح ساختمانی و سیلو به روش TDR به صورت پرتابل و ایستگاهی ، بلوک گچی و تانسیومتر
 • Auger های نمونه برداری و حفاری خاک از سطح تا عمق 20 متر به صورت دستی، مکانیکی و برقی
 • سیستم های تعبیه چاه های پیزومتری، نمونه بردار رسوب، بار کف، بار معلق و بیلر
 • دستگاه های مولتی پارامتر جهت تعیین کیفیت آب شامل سنسورهای ph ، EC ، کدورت ، شوری و اکسیژن و … نفوذپذیری فیزیکی خاک “پنترومتر” ، نفوذپذیری هیدرولیکی به روش های دابل رینگ، گالف، بار ثابت و افتان تانسیومتر خاک
 • تست های فیزیکی خاک شامل صفحات فشاری، باکس شن، تخلخل سنج، کلسیمتر،پنترومتر،  مقاومت برشی، تست تراکم.
 • دستگاه اندازه گیری سطح برگ و طول ریشه گیاه (پرتابل – رومیزی)
 • دستگاه آنالیز PAR و تشعشع خورشیدی
 • دستگاه های اندازه گیری پتانسیل آب برگ و رسوب (پرتابل – آزمایشگاهی)
 • دستگاه نمونه بردار ریشه
 • سنسورهای تششع سنجی و قرائت کننده های معمولی
 • جریان سنج کانال های باز (مولینه) و نمونه بردار
 • جریان سنج های سه محوری
 • فلوم
 • دستگاه اندازه گیری حرارت کمپوست و کود
 • هموژنایزر بافت برگ
 • آنتی بادی ویروس های گیاهپزشکی
 • عصاره گیر ریشه ، ساقه ، غده و …